ΑΡΘΡΑ

Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Η ανάπτυξη μιας παιδικής ψυχοσωματικής ασθένειας, υπό το…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd Η ετυμολογία της λέξης πανικός προέρχεται από τον…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Freud …

Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Ο τρόπος που ένα παιδί αντιδρά στο θάνατο…